1

Vezi diferența

O construcţie trebuie întreţinută permanent. Ca un exemplu din viaţa curentă...

2

Atinge durata maximă de viață

Durata de viaţă a clădirilor vechi cât şi cele noi este de 50 - 100 ani...

3

Simte confortul

Materialele folosite atât pentru izolare fonică, termică, hidrofugă, protecţie la...

4

Întelege să faci diferența

Materialele utilizate în construcţia blocurilor noi n-au suferit fenomenul de...

5

Creează, ai libertatea

Încă din stadiul construcţiei unui bloc nou, se poate proiecta asigurarea...

6

Alege unde vrei să fii

Alege să fii arhitectul propriului tău apartament, poţi decide cum vrei să...

7

Împărtășește alegerea inteligentă

O construcţie realizată conform perfecţiunii parametrilor funcţionali, tehnici...

8

Relaxează-te în noua ta locuință

O locuinţă SMART Home personalizată conform nevoilor tale de funcţionalitate...

9

Trăiește pe măsura ta

...să visezi din vechea locuinţă?...
Sau, să trăieşti într-un...

HOMES NOT BUILDINGS

Vezi detaliile care fac diferența!

1

VEZI diferența

Pe perioada de viaţă, o construcţie este supusă la diverse acţiuni exterioare, apărând fenomene care îi scad timpul de viaţă proiectat. O construcţie ce a rezistat la trei cutremure, este supusă la fenomenul de oboseală.

Prin modificările aduse STAS-urilor şi normativelor în perioada anilor 1978 – 2018 valoarea forţelor seismice de proiectare a clădirilor creşte continuu şi, prin urmare, nivelul de siguranţă seismică actuală estesuperior cerinţelor reglementării iniţiale, valoarea acceleraţiei de vârf crescând semnificativ (>25%).

Dacă n-a fost întreţinută corespunzător apar şi fenomenele de coroziune, oxidare şi carbonatare, fenomene ce afectează grav elementele din beton armat. În consecinţă, construcţia trebuie întreţinută permanent. Ca un exemplu din viaţa curentă, în medicină fenomenul de oboseală este asociat persoanelor în vârstă sau persoanelor ce au depus un efort considerabil.

2

ATINGE durata maximă de viață

CONFORM EUROCOD: Bazele proiectării structurii, pentru clădiri de locuit durata de viaţă proiectată este de 50 ani.

Structura unei clădiri trebuie proiectată astfel încât deteriorarea pe durata de viaţă proiectată să nu afecteze performanţele sub cele previzionate în mediul respectiv, în condiţiile asigurării unei mentenanţe corespunzătoare.

Durata de viaţă a clădirilor vechi cât şi acelor noi este de 50-100 ani, aici intervenind mai mulţi factori legaţi de materialele de construcţie, tipul de structură, normativele respectate, influenţa factorilor externi - CUTREMURE.

3

SIMTE confortul

Pentru construcţiile noi, normativele tehnice în vigoare sunt mult peste cele utilizate în proiectarea blocurilor vechi. Materialele folosite atât pentru izolare fonică, termică, hidrofugă, protecţie la foc sunt actuale şi fiecare dintre ele respectă normele aflate în vigoare.

Un proiect verificat de către verificatori autorizaţi răspunde la toate cerinţele: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, igienă, izolaţie termică, mediu. Aceştia răspund in solidar cu proiectanţii şi constructorii pentru calitatea lucrărilor executate.

4

ÎNȚELEGE să faci diferența

“O construcţie care arezistat la trei cutremure, este supusă fenomenului de oboseală.

Construcţiile noi, în comparaţie cu cele vechi, n-au trecut prin fenomenele specificate mai sus. Materialele utilizate n-au suferit fenomenele de oboseală, sunt la capacitate maximă, şi la un fenomen exterior extrem (cutremur, furtună, inundaţii, ploi averse) se vor comporta mai bine.

Ca un exemplu din viaţa curentă, în medicină fenomenul de oboseală este asociat persoanelor în vârstă sau persoanelor ce au depus un efort considerabil.”

5

CREEAZĂ, ai libertatea

În construcţia unui bloc nou ai posibilitatea încă de la fazele iniţiale de proiectare - de a lua în calcul modificările locuinţei (în cadrul execuţiei) fără a afecta structura de rezistenţă.

Această facilitate îţi oferă flexibilitatea de realiza recompartimentări şi amenajări interioare ulterioare sporite.

6

ALEGE unde vrei să fii

“Blocurile - clădiri de locuit colective - sunt bine realizate prin prisma măsurilor de securitate la incendiu, după noile normative: structura de rezistenţă trebuie să reziste sub acţiunea focului o perioadă normată de timp, căile de evacuare (uşi, holuri, scări) trebuie să îndeplinească anumite condiţii privind gabaritele şi lungimile de evacuare, de distanţă la foc”.

“Mai mult, dacă clădirea este prevăzută cu parcaj auto subteran ea se dotează cu instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori, exteriori şi/sau sprinklere, cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare incendii, instalaţii de desfumare.”

7

ÎMPĂRTĂȘEȘTE alegerea inteligentă

Un complex rezidenţial modern include în dotările standard sisteme de SIGURANŢĂ şi de protecţie SMART Home.

Vezi pachetele Smart Home

▪ detecţie şi alarmare la incendiu şi monoxid de carbon, ventilaţie diluţie CO, evacuare fum şi gaze fierbinţi (pentru parcările subterane), hidranţi exteriori şi interiori (cu grup de pompare şi rezervă de apă proprii), generator electric pentru alimentarea echipamentelor vitale cu rol de securitate la incendiu;

▪ senzori de fum, de mişcare şi de inundaţie cu electrovană întrerupere furnizare apă, circuite de priză dotate cu siguranţe cu diferenţial tip “SALVEAZĂ VIEŢI”.

8

RELAXEAZĂ-TE în noua locuință

O locuinţă nouă, pe măsura ta, presupune - pe lângă materialele de calitate, inovatoare - o abordare unitară, dar flexibilă şi personalizată, ce include dotări şi sisteme de CONFORT SMART Home:

▪ pereţi dubli BCA Ytong fono-termoizolanţi cu inserţie de vată bazaltică, izolaţie acustică la planşee, tâmplărie germană VEKA, cu geamuri tripan, finisaje interioare realizate cu materiale de provenienţă UE (în special din Italia, Spania sau Franţa), iluminare interioară cu tehnologie LED;

▪ videointerfon, aer condiţionat tip INVERTER, aplicaţie cu notificări tip push declanşări senzori de siguranţă şi protecţie, control şi acţionare la distanţă a modulelor: relee acţionare iluminat, dimare iluminat pe zone, termostat pentru centrala termică şi aerul condiţionat, scenarii “Acasă” şi “Plecat de acasă”.

9

TRĂIEȘTE pe măsura ta

Ştim cu toţii că nimic nu este perfect! Motivele pentru care să te muţi într-un apartament nou, arătate până aici, nu sunt suficiente... Trebuie să şi vrei să trăieşti într-un loc de viaţă unic, cu multiple facilităţi pentru familia ta, pentru copii tăi, cu grijă faţă de mediu şi comunitate.

▪ spaţii verzi şi părculeţ de joacă pentru copii, cu mobilier specific;
▪ staţie pentru încărcarea autoturismelor electrice;
▪ iluminat exterior cu lămpi stradale tip LED;
▪ locuri de parcare, subterane şi supraterane, blocuri dotate cu lifturi.

...și pentru că eşti UNIC - alege un dezvoltator care nu îţi prezintă un produs de serie!
Prin folosirea site-ului M2Msolutions.ro sunteți de acord cu politica de confidențialitate.
M2Msolutions.ro folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența pe site. Vezi politica privind cookies
Accept